12 November 2009

REENGINEERING: MENGEMUDI DAN MENGURUS PERUBAHAN

Kenapa Organisasi Melakukan Reengineering?
Terdapat beberapa keadaan yang menjadi faktor pendorong untuk sesebuah organisasi melakukan reengineering. Antaranya adalah seperti berikut:
a) Organisasi yang sedang menghadapi masalah yang kronik menyebabkan prestasi merosot
b) Organisasi yang menjangka risiko sesuatu masalah akan muncul tetapi masih belum mengalami apa-apa kesukaran
c) Organisasi yang menerajui pasaran dan meletakkan matlamat untuk mengekalkan konsistensi prestasinya

Apakah Objektif Organisasi Melakukan Reengineering?
Objektif atau tujuan sesebuah organisasi melakukan reengineering bergantung pada situasi dan keadaan organisasi tersebut dan juga matlamat atau sasaran yang mahu dicapai pada masa hadapan. Secara umumnya objektif yang ditetapkan antaranya adalah seperti berikut:
a) Pengurangan kos
b) Meningkatkan keuntungan
c) Memperbaiki perkhidmatan pelanggan
d) Meningkatkan daya saing
e) Daya tindak balas pada pasaran
f) Meningkatkan kepuasan pelanggan
g) Produk yang lebih berkualiti
h) Meningkatkan jualan dan hasil
i) Memperbaiki perkongsian maklumat
j) Memperkukuhkan hubungan dengan vendor

Proses Melakukan Reengineering
Pelbagai pendekatan boleh dipilih untuk melakukan proses reengineering contohnya adalah seperti berikut:
a) Memahami aliran proses sedia ada
b) Mencabar aliran proses sedia ada
c) Menyusun dan mencipta semula proses alternatif
d) Meneliti maklumat yang diperlukan
e) Melakukan ujian kebolehsanaan proses baru yang dicipta

Faktor-Faktor Kejayaan Proses Reengineering
Faktor-faktor yang bersifat kritikal ini perlu diberikan perhatian yang sewajarnya untuk memastikan proses reengineering yang dilakukan mencapai kejayaan. Secara umumnya faktor-faktor tersebut adalah seperti berikut:
a) Komitmen dan sokongan padu daripada pengurusan atasan
b) Matlamat dan visi yang kukuh, jelas, merangsang dan boleh dicapai
c) Mestilah bertujuan meningkatkan prestasi organisasi secara keseluruhan
d) Pemilihan kaedah dan pendekatan yang bersesuaian
e) Tidak terlalu bergantung pada teknologi atau IT
f) Memanfaatkan sepenuhnya semua sumber yang ada dan tidak hanya bergantung pada sumber dalaman sahaja
g) Memiliki pasukan pelaksana yang efektif
h) Sentiasa mencabar penemuan, rumusan dan cadangan daripada setiap ahli yang terlibat
i) Pengurusan perubahan yang baik

Faktor Yang Berisiko Menghalang Kejayaan Proses Reengineering
Proses melakukan reengineering perlu mengambil kira beberapa faktor yang berisiko menghalang kejayaan proses reengineering. Antaranya adalah seperti berikut:
a) Matlamat yang tidak jelas
b) Kurang komitmen daripada pengurusan tertinggi
c) Pasukan pelaksana yang kurang efektif
d) Sikap terlalu bergantung pada teknologi dan IT
e) Penolakan pada perubahan
f) Sumber-sumber yang terhad


Wassalam: http://izhanhamidi.blogspot.com

11 November 2009

Training Needs Analysis (TNA): Mekanisme Menilai Keperluan Sebenar


Manusia secara teorinya menghadapi kesukaran untuk berada pada tahap keupayaan atau prestasi sebenar jika keperluan asasnya kurang sempurna. Justeru, kemampuan untuk menjana potensi diri yang sebenar lebih tinggi sekiranya bukan sekadar keperluan asas dipenuhi malahan disokong dengan keperluan-keperluan bersifat nilai tambah.

Proses membuat penilaian atau analisis keperluan mempunyai pelbagai mekanisme dan pilihan pendekatan. Pemilihan dan keutamaan pendekatan bergantung pada faktor-faktor yang bersifat setempat. Antara pendekatan tersebut adalah seperti berikut:
a) Ringkas
b) Sistematik
c) Pentadbiran
d) Politik

Tahap Pelaksanaan Training Needs Analysis (TNA)
Demi menghasilkan satu analisis keperluan yang berkesan, langkah-langkah berikut merupakan asas yang boleh dijadikan sebagai panduan:
a) Perancangan
b) Proses analisis
c) Kerja lapangan
d) Hasil kajian dan perakuan
e) Laporan

Data Sebagai Asas Analisis
Data bersifat primer dan sekunder menjadi asas untuk melaksanakan analisis keperluan yang memiliki tahap kesahihan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Proses pengumpulan data boleh dilaksanakan melalui mekanisme berikut:
a) Menyemak dokumen, rekod dan bahan arkib
b) Temuduga
c) Perbincangan kumpulan fokus
d) Pemerhatian
e) Soalselidik

Siapakah Yang Perlu Dianalisis?
Tiga pihak utama yang membentuk kerangka dan sistem sesebuah syarikat perlu dianalisis secara bersepadu. Tahap-tahap analisis tersebut adalah seperti berikut:
a) Organisasi
b) Jabatan
c) Individu

Menyediakan Pelan Latihan Tahunan
Hasil yang diperolehi dari analisis keperluan diterjemahkan dalam bentuk pelan latihan tahunan untuk organisasi. Seterusnya permohonan kewangan atau pembiayaan dikemukakan untuk melancarkan pelaksanaan pelan yang telah dirangka.

Bagaimana Mengenalpasti Latihan Yang Bersesuaian?
Proses penyediaan pelan latihan tahunan menuntut kita untuk mengenalpasti latihan yang bersesuaian. Berikut merupakan beberapa faktor penting yang boleh dijadikan sebagai asas pertimbangan untuk mengenalpasti dan seterusnya memilih latihan yang dapat memenuhi keperluan yang sebenar.
a) Tahap keperluan latihan
b) Kos
c) Masa
d) Sasaran
e) Bahasa
f) Tempat

Jenis-Jenis Program Latihan
Terdapat pelbagai bentuk dan pendekatan latihan yang boleh dipilih,bergantung pada faktor-faktor yang telah dipertimbangkan dalam mengenalpasti latihan. Antaranya adalah seperti yang berikut:
a) Dalaman (In-House)
b) Program Awam (Public)
c) Program Luar Negara (Oversea)

Bagaimana Menilai Keberkesanan Latihan?
Demi memastikan syarikat mendapat pulangan yang sewajarnya dari pelaburan pada program latihan, maka penilaian yang bersifat menyeluruh, praktikal dan kritikal perlu dilaksanakan. Antara perkara utama yang perlu difokuskan dalam penilaian tersebut adalah seperti berikut:
a) Jumlah kos
b) Jumlah sasaran peserta
c) Objektif latihan
d) Proses perniagaan bersifat kritikal
e) Pulangan pelaburan

Tahap Penilaian
Secara umumnya terdapat empat tahap penilaian yang boleh dijadikan sebagai mekanisme mengukur keberkesanan program latihan. Tahap-tahap tersebut adalah seperti berikut:
a) Reaksi / Happy sheet
b) Ujian / Ilmu
c) Keupayaan Aplikasi
d) Pulangan Pelaburan Latihan (Return of Training Invenstment)

Indikator Penilaian
Terdapat pelbagai indikator sama ada bersifat leading indicator atau lagging indicator yang boleh dijadikan sebagai petunjuk dalam membuat penilaian dalam tempoh pra latihan dan pasca latihan. Indikator-indikator tersebut adalah seperti yang berikut:
a) Production turnover
b) Quality figures
c) Rejects and rework rates
d) Yields trends
e) Staff turnover
f) Number/types of grievances
g) Tracking customer complaints
h) Service response time studies
i) Service recovery figures

Rahsia Kejayaan Latihan
Kejayaan sesebuah latihan bergantung pada pelbagai faktor termasuk persepsi individu yang membuat penilaian. Justeru, penilaian yang bersifat holistik dan objektif perlu dilakukan untuk mengukur kejayaan latihan yang dilaksanakan. Antara faktor-faktor yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan adalah seperti berikut:
a) Pelan latihan
b) Fasiliti latihan
c) Rekod latihan
d) Jurulatih
e) Penilaian

Apresiasi
Sekalung apresiasi buat pasukan TNA PSMB di atas perkongsian ilmu dan pengalaman sepanjang kursus Training Needs Analysis Training Programme for Small & Medium Enterprises di Wisma PSMB pada 4-5 November 2009.
# Mr Lim Kah Cheng
# Puan Noorliza Nuruddin
# En. Muhammad Fahame Mohd Idris30 October 2009

LIMPAHAN ANUGERAH SETELAH SEMUSIM KEMARAU
Allah SWT berfirman dalam surah An-Nasr bermaksud:
1. Apabila datang pertolongan Allah SWT dan kemenangan
2. Dan engkau melihat manusia masuk agama Allah SWT berbondong-bondong
3. Maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadaNya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat (para hambaNya).


Bagaimana menerima limpahan nikmat secara beradab?
Manusia yang menghadapi ujian dalam pelbagai bentuk sama ada ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan keterbatasan sumber tenaga serta daya penghasilan, pastinya akan melonjak kegembiraan apabila segala keterbatasan tersebut dapat dipenuhi kembali dengan nikmat dan anugerah kurniaan Allah SWT.

Justeru, surah An-Nasr secara jelas memberi panduan kepada kita adab dan cara-cara menerima limpahan nikmat daripada Allah SWT. Kita diseru supaya bertasbih, bertahmid dan beristighfar.

1. Bertasbih
Subhanallah... Maha Suci Allah.

2. Bertahmid
Alhamdulillah... Segala puji bagi Allah.

3. Beristighfar
Astaghfirullah... Aku bermohon keampunan Allah.

Kenapa bertasbih, bertahmid dan beristighfar?
Kita bertasbih untuk mengukuhkan keyakinan bahawa Yang Maha Memberi Rezeki adalah Allah SWT. Ini bagi mengelakkan kita dari terperangkap dengan rutin setiap hujung bulan akaun kita akan dimasukkan sejumlah gaji sebagai suatu kemestian jika kita sebagai seorang pekerja, atau kelulusan sesuatu proposal atau projek adalah terletak di tangan seseorang individu jika kita sebagai seorang usahawan. Bertasbihlah sentiasa untuk memurnikan kembali keyakinan kita.

Kita bertahmid untuk menyatakan rasa syukur di atas segala limpahan anugerah dan kurniaan Allah SWT. Ini bagi mengelakkan kita terhutang budi pada makhluk atau teruja dengan usaha dan kemampuan diri sendiri. Kesyukuran itu dibuktikan dengan usaha kita secara mujahadah memanfaatkan setiap nikmat tersebut untuk mencari dan mencapai keredhaan Allah SWT. Bertahmidlah sentiasa untuk membugar kembali kesuburan rasa syukur kita.

Kita beristighfar untuk membersihkan diri dari noda-noda dosa dan maksiat kita kepada Allah SWT. Ini bagi mengelakkan kita terperangkap dalam kemurkaan Allah SWT sama ada secara disedari mahupun secara tidak disedari. Keupayaan mengembalikan diri pada keadaan fitrah akan memudahkan kita mendapat suluhan hidayah dan petunjukNya. Beristighfarlah sentiasa untuk menggilap kembali ketulenan sifat-sifat fitrah kita.

Tidak menjadi satu kesalahan untuk bergembira dengan nikmat kurniaan Allah SWT kerana kegembiraan yang berpada-pada itu berupaya menjadi pembakar semangat dan motivasi untuk melaksanakan amanah dan menyempurnakan tanggungjawab dengan lebih berefikasi. Namun kegembiraan tersebut mestilah disertai dengan kebijaksanaan supaya kita tidak dipatuk ular yang sama atau jatuh ke dalam lubang yang sama pada masa akan datang.


6 Strategi Sebagai Bekalan Meneruskan Perjuangan
Limpahan anugerah bukan merupakan noktah pada sebuah perjuangan. Sebaliknya merupakan langkah pertama memasuki fasa baru untuk membuktikan bahawa segala tasbih, tahmid dan istighfar bukan sekadar kalimah yang dilafazkan oleh mulut atau diucapkan oleh bibir semata-mata. Inilah masanya untuk menterjemahkan segala kalimah tersebut dalam pencernaan berbentuk aplikasi dan praktikal.

Berwaspadalah dengan segala niat, nazar dan janji yang terungkap atau dimonolog secara peribadi untuk memujuk hati dan menabahkan diri disaat badai ujian melanda kita. Ingatlah bahawa setiap ungkapan yang menyalahi perlakuan akan menjemput kemurkaan Allah SWT.

Justeru, sama-sama kita usahakan supaya ujian dan pengalaman yang tidak ternilai ini menjadi salah satu mekanisme yang akan mengangkat kualiti diri kita dan seterusnya lebih mentaqarrubkan diri kita kepada Allah SWT dengan memahami, menjiwai dan mempraktikkan strategi berikut:

1. ABSORB
Menyerap segala perubahan yang pasti berlaku dalam pelbagai bentuk dan keadaan serta tahap.

2. RISE
Menggerakkan diri untuk bangun semula dan berada dalam realiti baru untuk meneruskan agenda perjuangan.

3. LEARN
Mengambil iktibar dan pengajaran secara holistik dari setiap detik pengalaman yang telah ditempuhi.

4. EMPOWER
Memperkasakan diri dengan pengetahuan dan kemahiran ke tahap yang lebih tinggi menerusi pelbagai kemudahan yang tersedia malahan peluang yang dicipta.

5. BELIEVE
Meyakini dan percaya secara sepenuhnya kekuasaan dan kebesaran Allah SWT serta pertolonganNya buat hamba-hamba yang sentiasa berusaha dan bertawakkal.

6. PREPARE
Menyediakan diri untuk menempuh pelbagai ujian dan cabaran sebagai tanda kasih dan sayang Allah SWT.

Semoga segala usaha ini dipermudahkan urusan pelaksanaan dan penyempurnaan hasilnya oleh Allah SWT.

Wasiat
Keberkatan dari niat suci sejahtera yang dikasihi insyaAllah akan sentiasa menjadi wasilah pertolongan daripada Allah SWT buat hamba-hambaNya yang beristiqamah dalam memperjuangkan hak dan prinsip meritokrasi.

21 October 2009

Strategising Human Capital Development During Global Economic CrisisPembangunan sumber manusia atau pemerkasaan modal insan adalah satu agenda yang perlu diteruskan dalam apa jua keadaan. Justeru, para majikan perlu mengaplikasikan strategi yang tepat untuk meneruskan kesinambungan agenda ini. Berikut dikemukakan beberapa strategi yang boleh dijadikan sebagai salah satu mekanisme menjayakan matlamat tersebut.

Strategi di Puncak Persaingan
· Pemerkasaan empat dimensi manusia iaitu rohani, emosi, akli dan fizikal

Bagaimana Merangsang Budaya Kerja Berprestasi Tinggi?
· Kepemimpinan
· Pengukuran
· Matlamat
· Komunikasi
· Latihan
· Kepercayaan
· Tanggungjawab

Menyemai Nilai Baru Secara Profesional
· Perkongsian
· Strategik
· Jangka Panjang
· Kualiti
· Cabaran
· Orientasi perniagaan
· Fokus Pelanggan
· Proaktif
· Fokus nilai tambah
· Tenaga kerja kreatif

Melabur Dalam Latihan Berbentuk Alternatif
· Tempoh latihan menjadi singkat
· Latihan dalaman menggantikan latihan luaran
· Tanggungjawab latihan berpindah kepada Unit Pengeluaran
· Latihan difokuskan untuk menjana impak maksima pada prestasi syarikat

Pembaziran Yang Perlu Diberi Perhatian
· Terlebih pengeluaran
· Terlebih pemprosesan
· Pemindahan
· Inventori
· Pergerakan
· Penantian
· Pengulangan kerja

Bagaimana Menguruskan Konflik Semasa Kegawatan Ekonomi?
· Menggunakan kuasa
· Menyesuaikan diri
· Mengelakkan diri
· Bertolak ansur
· Menyertai

Profil Budaya Organisasi Pasca Abad 21
· Tempatan ke arah Global
· Pengurusan ke arah Kepemimpinan
· Kelayakan ke arah Tanggungjawab
· Status asal ke arah Membangunkan Perubahan
· Pengkhususan ke arah Integrasi
· IQ ke arah EQ dan AQ
· Keangkuhan ke arah Kemanusiaan
· Kawalan ke arah Pengagihan Kuasa
· Hirarki ke arah Demokrasi
· Kerahsiaan ke arah Amanah
· Individu ke arah Kerja Berpasukan
· Otak Kiri ke arah Seluruh Otak
· Struktur ke arah Sistem
· Dalaman ke arah Luaran

Kunci Utama Mengurus Tenaga Kerja
· Memfokuskan pembangunan modal insan
· Membuat pakatan dengan rakan strategik
· Mengoptimumkan sumber manusia

Keupayaan Untuk Melaksanakan Perubahan
· Teraju Utama
· Budaya menyesuaikan diri
· Komunikasi
· Prihatin dan memahami
· Terbuka menerima maklum balas

Tujuh Langkah Menggapai Puncak Hasrat
· Perubahan kerangka pemikiran
· Pengunggulan mental
· Disiplin
· Keutuhan empat dimensi
· Kesungguhan, kesediaan, integrity, tugasan dan usaha
· Belajar dari kesalahan dan menilai semula pencapaian
· Hargai diri sendiri

Apresiasi
Jutaan apresiasi kepada tokoh-tokoh berikut di atas perkongsian ilmu dan pengalaman semasa persidangan tahunan anjuran Pembangunan Sumber Manusia Berhad, PSMB Conference 2009 bertemakan Strategising Human Capital Development During Global Economic Crisis di Sunway Pyramid Convention Centre pada 13 & 14 Oktober 2009.
¤ Dr. Ari Ginanjar Agustian
¤ Mr. Michael A Potter
¤ Datuk Jeffery Ong
¤ Mr. Innaci Dass Maria Francis
¤ Dr. Alex Ow
¤ Mr. Diederick Stoel
¤ Miss Christina Khaw
¤ Mr. Anthony Tan
¤ Prof. Dato’ Dr. Sudin Haron
¤ Mr. Heera Singh
¤ Dr. John P. Keenan
¤ Mr. Muhammad Razif bin Abdul Rahman
¤ Mr. Rubendra Emir Gnanalingam

¤ Datin Paduka Dr. Hajah Syarifah Mazlina

06 October 2009

Pasca Ramadhan: Mengenali Identiti Diri


Ramadhan berlalu lagi... persoalannya adakah perginya Ramadhan pada tahun ini seumpama apa yang berlaku belasan kali malah puluhan kali dalam hidup kita pada tahun-tahun yang lepas? Atau kita bernasib baik kerana Ramadhan pada tahun ini berupaya membekas di dalam diri dan jiwa kita...

Senarai semak yang disyorkan sebagai salah satu usaha bersifat strategik dan sistematik untuk mengenali diri.


SENARAI SEMAK: ERTI HIDUP SEORANG MUKMIN

Bil

Siapa saya ?

Amanah

1

Anak


2

Suami / isteri


3

Ibu / Bapa


4

Abang / adik


5

Pekerja


6

Rakan setugas


7

Ahli jamaah masjid


8

Jiran


9

Ahli komuniti


10

Ahli NGO


11

Hamba


12

Khalifah


Anak

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya, (Al-Ahqaf:15)

Suami / isteri

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang.....(Ar-Rum:21)

Ibu / Bapa

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.....(At-Tahrim : 6)

Ahli Jamaah Masjid

Hanya yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah..... (At-Taubah:18)

Masyarakat

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.(An-Nisa’: 36 )

Ahli komuniti

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk (kecurigaan), Kerana sebahagian dari prasangka buruk itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengumpat antara satu sama lain. Adakah seseorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya....... (Al-Hujurat:12)

Ahli NGO

.......dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al-Maaidah : 2)

Hamba

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri (Adz-Zariyaat:56)

Khalifah

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Ali-‘Imran :104)


Penutup

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri...... (Surah Al-Isra’ : 7)


*izhanhamidi.blogspot.com*

09 September 2009

KEMBARA ILMU: JAKARTA 1-3 SEPT 2009 / 11-13 RAMADHAN 1430HIftitah
Penulisan ini bertujuan berkongsi sebuah pengalaman bagaimana memaksimumkan manfaat dari musafir ilmu berdasarkan pengalaman penulis menyempurnakan tugasan dalam rangka kunjungan silaturrahim ke Jakarta dan kawasan sekitarnya.

Persiapan Awal
Kemampuan menjangka dan membuat perencanaan awal merupakan salah satu faktor yang akan menentukan tahap kejayaan menyempurnakan misi dan matlamat musafir ilmu. Antara persiapan awal sebelum berangkat ialah:

a) Persiapan teknikal
Merangkumi penelitian kesahan pasport, tempahan tiket penerbangan, komunikasi dengan wakil atau hos tempatan, perencanaan jadual perjalanan dan tentatif program, aturan temujanji, anggaran belanjawan, penukaran matawang asing dan sebagainya. Tujuannya supaya musafir berjalan lancar tanpa sebarang gangguan bersifat teknikal.

b) Persiapan logistik
Merangkumi tempahan tempat penginapan, kemudahan pengangkutan, peta dan panduan lokasi tujuan, kemudahan bersahur dan iftar (kerana musafir pada bulan Ramadhan), kemudahan komunikasi (local simcard) dan sebagainya. Tujuannya supaya dapat bermusafir dalam keadaan kondusif. Justeru, fokus dan perhatian dapat ditumpukan sepenuhnya untuk menyempurnakan misi dan matlamat musafir ilmu.

c) Penyeragaman imej
Merangkumi aspek pemakaian, fail dokumen, kad pengenalan diri dan sebagainya. Profil syarikat dan cenderamata yang seragam disediakan sepadan dengan bilangan kunjungan. Tujuannya supaya imej dan identiti syarikat dapat dizahirkan secara profesional.

d) Persiapan mental dan fizikal
Merangkumi penjelasan dan perbincangan secara intensif misi dan matlamat yang ditetapkan untuk dicapai oleh musafir ilmu. Pada masa yang sama merangka strategi yang bersesuaian. Tujuannya supaya mampu menangani cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi dari pelbagai perspektif secara berhikmah.

e) Persiapan bahan ilmiah
Merangkumi pengumpulan bahan-bahan dan data-data berkaitan, mendapatkan pandangan dan pendapat individu dan pihak-pihak yang berautoriti, memohon maklumat ringkas dari wakil atau hos tempatan dan menyelami kisah-kisah kejayaan dan kegagalan yang berkaitan. Tujuannya supaya gambaran awal yang tepat menjadi asas dalam kotak pemikiran.


Penyelarasan Minda
Bermula sejak persiapan awal, penyelarasan minda dilakukan terutama di kalangan anggota misi musafir ilmu. Kaedahnya ialah dengan cara:
a) Perbincangan
b) Penyelidikan awal
c) Pembahagian tugasan
d) Perkongsian hasil
e) Penyeragaman tindakan
Penyelarasan minda juga sentiasa dikemaskini secara berkala terutama sebelum dan selepas selesai fokus kunjungan. Tujuannya supaya anggota misi sentiasa bersedia dan berada pada landasan yang tepat untuk merencanakan kunjungan yang seterusnya.

Mengemudi Pertemuan
Gabungan kemahiran berunding dan pengalaman kerja merupakan resipi terbaik untuk mengemudi pertemuan secara objektif, neutral dan berefikasi. Antara teknik-teknik utama mengemudi pertemuan adalah seperti berikut:
a) Memperkenalkan identiti organisasi dan diri
b) Mendengar penuh perhatian
c) Menzahirkan rasa empati
d) Mencuit perasaan dan memecahkan halangan komunikasi
e) Mengambil iktibar rahsia kejayaan dan kisah kegagalan
f) Menyaring maklumat
g) Membentangkan perspektif lebih luas (big picture)
h) Menyuarakan tambah nilai
i) Membuka ruang sinergi
j) Memperingatkan batasan masa

Semakan Hasil
Baki masa sebelum berangkat kembali ke tanah air dimanfaatkan sepenuhnya untuk membuat semakan hasil dari musafir ilmu yang telah dilaksanakan. Merangkumi dapatan dari kunjungan, pengiktibaran yang diperolehi dan aspek-aspek yang boleh dipertingkatkan. Beberapa isu utama dijadikan sebagai persetujuan awal untuk menjadi fokus dalam merencanakan langkah seterusnya.

Tuaian Hasil
Tugasan seterusnya ialah membina sebuah rangka kerja berdasarkan perolehan maklumat dari musafir ilmu yang telah dilaksanakan. Segala catatan dan dokumen yang diperolehi dijadikan sebagai rujukan utama. Justeru, kemahiran memahami, menyaring dan memfokuskan pada maklumat bersifat sahih dan valid untuk dijadikan sebagai catatan sangat penting. Kebergantungan pada catatan memori semata-mata akan menjerumuskan pada risiko ketidakpastian yang boleh mengundang rasa was-was. Jadikanlah pen dan buku catatan sebagai pendamping yang setia.

07 September 2009

PROFIL MANUSIA YANG LAYAK MEMPEROLEHI LAILATUL QADAR

Apakah Profil Manusia Yang Layak Memperolehi Lailatul Qadar ?

Setiap individu muslim memiliki kelayakan untuk memperolehi Lailatul Qadar. Namun kita tidak boleh bersikap pesimis dan sekadar meletakkan harapan untuk memperolehinya tanpa melakukan sebarang usaha. Pepatah Arab ada menyebutkan “Sesiapa yang berusaha, dia akan berjaya”.

Antara usaha yang kita boleh lakukan ialah dengan membuat persiapan diri. Sebaik-baiknya adalah persiapan untuk melengkapkan diri dengan profil sebagai manusia yang layak mendapat Lailatul Qadar. Ringkasnya profil tersebut adalah seperti berikut:

· Mempasak Niat Suci
Tugas dan tanggungjawab kita sebagai manusia tidak terlepas dari dua perkara iaitu menjadi hamba kepada Allah SWT dan menjadi khalifah yang mentadbir bumi. Maka setiap perbuatan perlu dipasakkan dengan niat suci dan perlu berada di atas landasan untuk menegakkan kalimah syahadah.

· Memelihara Penghormatan Gelaran Hamba Allah
Sesuai dengan gelaran yang paling mulia iaitu Hamba Allah maka pembawaan diri kita mestilah bersifat menghambakan diri kepadaNYA. Segala pengharapan dan pergantungan mestilah diletakkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Jangan sekali-kali mencemarkan diri dengan terperangkap menjadi hamba dunia, hamba material apatah hamba kepada sesama manusia.

· Ilmu Sebagai Sandaran Dan Hujah
Amalan tanpa ilmu pastinya akan meletihkan dan akhirnya mungkin menjadi sia-sia dan gagal memberikan pulangan yang diharapkan. Justeru, pastikan setiap tindakan dan amalan disandarkan pada ilmu dan hujah yang kukuh. Maka kita tidak akan mudah terpengaruh dengan jalan pintas atau terpesong dengan ajakan palsu.

· Keghairahan Memperkaya Khazanah Ilmu
Semangat dan kesungguhan untuk memperkayakan khazanah ilmu dan mempertajamkan kemahiran perlu sentiasa membuak-buak di dalam diri. Tujuannya supaya perubahan dan pembaikan diri adalah berlandaskan ilmu. Jadikan penerokaan ilmu sebagai satu proses yang berkesinambungan selagi hayat dikandung badan.

· Mencorak Pemikiran Sistemik
Setiap yang berlaku pasti membawa pengertian yang tersurat dan yang tersirat. Kemampuan berfikir menggunakan pendekatan makro dan mikro membuka ruang untuk lebih menyelami hikmah dan rahsia di sebalik kejadian. Justeru, fikiran berupaya membuat pertimbangan untuk meraih keuntungan jangka panjang, bersikap proaktif dan bersedia menghadapi risiko terburuk.


· Latih Tubi Ibadah Sehingga Menjadi Kelaziman Diri
Setiap kelaziman bermula dengan latihan. Maka diri juga mesti dilatih untuk melaksanakan ibadah secara konsisten supaya hasilnya kita berupaya melaksanakan ibadah dengan rela hati. Kelaziman yang dipupuk sehingga menjadi budaya atau cara hidup akan menghakis segala alasan yang biasanya dijadikan sandaran.

· Menjaga Kesihatan Secara Holistik
Pepatah Arab ada menyebutkan “Kecerdikan akal berada pada badan yang sihat”. Fizikal manusia seumpama jentera atau mesin yang mempunyai manual peraturan dan batasan penggunaan. Kecuaian dalam menyaring elemen-elemen yang memasuki atau mempengaruhi fizikal akan mengundang risiko penyakit yang merbahaya yang seterusnya akan mempengaruhi prestasi diri.

· Tampil Sebagai Cerminan Ilmu
Kita diberikan amaran keras oleh Allah SWT dari perbuatan mengatakan apa yang tidak kita buat atau bak kata pepatah, cakap tak serupa bikin. Ini kerana lafaz bicara kita hakikatnya adalah cerminan syahsiah diri yang sebenar. Justeru, hanya penampilan diri yang bersifat cerminan pada ilmu yang dimiliki mampu memelihara maruah dan kredibiliti diri kita.

· Memupuk Emosi Paranoid Secara Sihat
Tarikh ajal dan kiamat yang tiada kepastian sedikit sebanyak akan mengganggu emosi kita. Jika tidak mampu dikendalikan secara bijaksana, berisiko menjadi penyebab pada pudar semangat dan putus harapan. Justeru, penyelesaiannya ialah dengan memupuk emosi paranoid secara sihat iaitu dengan meningkatkan persiapan diri, sentiasa bersedia dan mengekalkan standard serta kualiti diri pada tahap tertinggi.

· Berfikiran Positif Untuk Hidup Optimis
Persekitaran yang kita alami sebenarnya adalah cerminan pada sifat dan sikap yang kita amalkan. Seburuk mana pun kejadian yang berlaku, mampu diterima dengan sabar jika kita berfikiran positif. Sebaliknya sebaik mana pun kejadian yang berlaku, akan tetap dibenci dan menimbulkan rasa gelisah jika kita berfikiran negatif. Justeru, sentiasalah berfikiran positif untuk hidup secara optimis.

Kesimpulan
Profil yang dinyatakan ini sekadar memfokuskan beberapa aspek asas sahaja. Sebarang inisiatif untuk memperkukuhkan profil ini adalah sangat dialu-alukan kerana ruang pembaikan pada hakikatnya tiada batasan. Matlamat utama yang disasarkan ialah untuk memperkasakan potensi diri dalam semua dimensi iaitu rohani, akli, jasmani dan emosi.


Petikan sebahagian artikel bertajuk Lailatul Qadar Suatu Penjelasan, yang disiarkan dalam Majalah Al-Kulliyyah, Bil 16 Tahun 5 / Ogos 2009 terbitan Badan Dakwah Daerah Petaling

25 August 2009

Key Performace Indicators / KPI


Key Performace Indicators / KPI (Petunjuk Pencapaian Utama)

Apa Itu KPI?
Kejayaan sesebuah organisasi, jabatan atau pekerja dinilai dengan cara membuat ukuran pencapaian (performance measure/P.M) pada tugas atau aktiviti yang dilakukan. Petunjuk hasil utama (key result indicators/K.R.I) menjelaskan hasil prestasi bagi tugas atau aktiviti yang telah dilakukan sama ada dalam bentuk kepuasan pelanggan, untung sebelum cukai atau pulangan modal. Sesebuah syarikat dinilai sebagai berjaya jika pelanggannya berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan, atau syarikat tersebut berjaya mengaut keuntungan dan pulangan modal seperti yang disasarkan. Maka diyakini syarikat berada pada landasan yang betul untuk mencapai matlamat. Analogi mudahnya ialah seumpama sebuah kereta yang menggunakan kelajuan dan gear yang sewajarnya akan diyakini untuk sampai ke destinasi pada masa yang ditetapkan. Antara petunjuk yang dirujuk pada sebuah kereta ialah meter laju (speedometer).

Petunjuk pencapaian (performance indicators/P.I) pula merujuk pada tugas atau aktiviti yang menjadi penentu pada pencapaian atau kejayaan mencapai objektif atau sasaran yang ditetapkan. Justeru, petunjuk pencapaian utama (key performance indicators) merupakan satu set petunjuk pencapaian terpilih yang bersifat paling kritikal pada kejayaan syarikat masa sekarang dan masa depan.

Contohnya di petang bulan Ramadhan, mertua telah menelefon anda pada jam 5.30 petang untuk singgah bertamu. Maka anda perlu memasak hidangan berbuka puasa untuk mereka sekeluarga dalam masa 90 minit iaitu sebelum waktu berbuka puasa. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ialah dapur, gas, bahan mentah, masa dan resipi. Apakah faktor yang paling kritikal dan terpenting perlu difokuskan untuk mencapai matlamat tersebut, atau apakah KPI anda? Adakah set dapur yang moden atau bekalan gas yang mencukupi atau bahan mentah yang sesuai atau masa yang diperlukan atau resipi yang enak?

Sekali imbas, semua faktor tersebut mempunyai kepentingan masing-masing dan memiliki perkaitan antara satu sama lain. Bagaimana untuk menentukan KPI anda dalam memastikan hidangan berbuka puasa tersedia selewat-lewatnya pada jam 7.00 petang? Merujuk pada takrifan KPI yang telah dijelaskan, berdasarkan pada keadaan dan situasi tersebut, KPI anda ialah “MASA” kerana telah ditetapkan anda perlu menyediakan juadah tersebut selewat-lewatnya jam 7.00 petang. Anda boleh pilih untuk menggunakan mana-mana dapur, jika bekalan gas tidak mencukupi maka anda perlu mendapatkannya, begitu juga dengan bahan mentah perlu diperolehi dan rujuklah pada mana-mana buku atau kenalan jika anda ragu-ragu tentang resipi yang dipilih. Sebaliknya anda tidak boleh berkompromi dengan masa kerana masa merupakan petunjuk utama pada pencapaian tugas atau aktiviti yang anda lakukan.

Apakah Ciri-Ciri KPI?
KPI mempunyai ciri-ciri khususnya yang membantu kita membezakan antara KPI dengan petunjuk-petunjuk yang lain. Ringkasnya ciri-ciri tersebut adalah seperti yang berikut:
# Ukuran bukan berdasarkan kewangan
#Diukur secara kerap
#Disokong oleh CEO dan pengurusan kanan
#Difahami oleh semua pekerja
#Tanggungjawab dipikul oleh individu atau kumpulan
#Impak yang nyata
#Impak yang positif

Tapak Asas Melaksanakan KPI
Usaha untuk memastikan KPI dapai dilaksanakan secara berkesan ialah dengan membina asas yang kukuh. Asas tersebut adalah seperti berikut:
#Membina hubungan dengan pekerja, persatuan, pembekal utama dan pelanggan utama
#Mengagihkan kuasa kepada barisan hadapan
#Mengintegrasikan penilaian, laporan dan peningkatan pencapaian
#Menghubungkan ukuran pencapaian dengan strategi.

Langkah seterusnya adalah untuk memberi takrifan yang tepat pada visi, misi dan strategi, tujuannya supaya ketiga-tiga konsep tersebut difahami secara sepakat. Umumnya visi membawa maksud arah tujuan atau ke mana kita hendak pergi. Misi pula merujuk pada bagaimana hendak mencapai tujuan tersebut. Strategi pula merujuk pada perincian kaedah dan cara yang digunakan untuk mencapai sasaran dan objektif yang ditetapkan.

12 Langkah Bagaimana Melaksanakan KPI?
Keupayaan merancang dan melaksanakan KPI secara sistematik merupakan salah satu prasyarat pada kejayaan pelaksanaannya. Berikut merupakan 12 langkah asas untuk melaksanakan KPI menggunakan pendekatan langkah demi langkah. Model ini dihasilkan berdasarkan empat tapak asas yang telah dijelaskan. Langkah-langkah tersebut adalah seperti yang berikut:
1. Mendapatkan komitmen daripada pasukan pengurusan kanan
2. Membentuk pasukan projek KPI yang padu
3. Membina budaya dan proses pantas bertindak
4. Membangunkan strategi KPI bersifat menyeluruh
5. Mewar-warkan kepada semua pekerja
6. Mengenalpasti faktor penentu kejayaan
7. Merekod ukuran pencapaian
8. Memilih pasukan dan ukuran pencapaian
9. Memilih KPI organisasi
10. Membangunkan rangka kerja laporan
11. Memantau penggunaan KPI
12. Menghalusi KPI supaya kekal relevan

Bagaimana Melaksanakan KPI Dalam Tempoh 16 Minggu
Tempoh masa yang diperlukan untuk melaksanakan KPI bergantung pada keadaan sesebuah organisasi atau syarikat. Secara umumnya KPI boleh dilaksanakan dalam tempoh 16 minggu dengan memenuhi prasyarat-prasyarat berikut:
#Melantik fasilitator projek
#Mulakan dengan komitmen dan perkongsian ilmu pengurusan kanan
#Meletakkan fokus pada faktor penentu kejayaan
#Mematuhi prinsip 10/80/10 (10 KRI/ 80 PI/ 10 KPI)
#Memilih pasukan KPI
#Melakukannya dengan segera
#Menggunakan sistem sedia ada dalam tempoh 12 bulan
#Merekodkan semua ukuran pencapaian di dalam pangkalan data
#Menguasai seni membuat laporan KPI
#Membuat pertimbangan untuk penjenamaan semula

Bagaimana Menyediakan Laporan Ukuran Pencapaian
Penyediaan laporan merupakan proses yang penting untuk menyempurnakan pelaksanaan KPI. Ringkasnya terdapat empat jenis laporan yang perlu disediakan untuk memenuhi keperluan pelbagai peringkat dalam organisasi atau syarikat.

#Laporan KPI kepada Lembaga Pengarah
Membolehkan Lembaga Pengarah memantau pelaksanaan KPI dan memberi keyakinan bahawa organisasi atau syarikat berada pada landasan yang tepat untuk mecapai matlamat.

#Laporan ukuran pencapaian kepada Pengurusan
Membolehkan pihak pengurusan membuat pemantauan dan mengambil tindakan atau langkah pembaikan yang perlu. Laporan perlu dibuat secara berfasa iaitu harian, mingguan dan bulanan.

#Laporan ukuran pencapaian Pasukan
Membolehkan pasukan membuat penilaian secara menyeluruh hasil dari pelaksanaan gerak kerja yang telah dibuat. Pada masa yang sama boleh membandingkan antara prestasi yang telah dicapai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

#Laporan ukuran pencapaian kepada Pekerja
Membolehkan setiap pekerja mengetahui dengan jelas perkembangan yang berlaku dalam organisasi atau syarikat menerusi perkongsian kemajuan KPI yang telah dilaksanakan. Justeru, setiap pekerja boleh membuat penyesuaian status pencapaian mereka dengan perkembangan terkini organisasi atau syarikat.

Rumusan
Kefahaman secara mendalam perlu diperolehi sebelum melaksanakan KPI supaya fokus mampu dijuruskan pada petunjuk pencapaian yang tepat bagi memastikan matlamat meningkatkan prestasi pada masa sekarang dan masa depan berjaya. Kekeliruan dalam memilih dan mengkategorikan petunjuk akan menjerumuskan organisasi atau syarikat pada risiko pemesongan dari matlamat dan pembaziran sumber yang digunakan.

14 August 2009

AL WIQAYAH KHAIRUN MINAL ‘ILAJ (Prevention Better Than Cure)


Bagaimana Bersikap Proaktif?
Pendekatan bersifat proaktif kini lebih diutamakan berbanding dengan pendekatan bersifat reaktif. Kemahiran menyelesaikan masalah dan menguruskan krisis diperkembangkan menjadi kemahiran mengenalpasti masalah dan mencegah krisis.

Contohnya pasukan Bomba bukan sekadar memiliki kemahiran memadamkan kebakaran dan mengawal api supaya tidak merebak ke kawasan yang lain. Sebaliknya pasukan Bomba kini dilatih untuk mengenalpasti petanda-petanda awal akan berlakunya kebakaran dan memberikan khidmat nasihat kepada orang ramai, bagaimanakah langkah terbaik untuk mencegah berlakunya kebakaran.

Contoh lain, pengamal perubatan termasuk jururawat bukan sekadar memiliki kemahiran untuk membuat diagnosis ke atas pesakit seterusnya memberi priskripsi ubat supaya penyakit tidak berlarutan atau berjangkit kepada orang lain. Sebaliknya mereka perlu dilatih untuk mengenalpasti simptom-simptom awal yang boleh menimbulkan penyakit atau wabak serta berusaha mencegah berlakunya penularan penyakit atau wabak sehingga ke tahap pandemik.

Mengapa Masalah Disorok?
Tabiat manusia adalah menyimpan atau menyorok masalah dengan pelbagai sebab dan alasan. Seringkali dilihat dan dianggap satu keganjilan atau kejanggalan bila sesuatu masalah ditimbulkan atau dijadikan sebagai fokus perbincangan. Justeru, masalah sukar dikenalpasti dan langkah-langkah pencegahan gagal direncanakan. Secara umumnya terdapat lima punca utama yang menyebabkan masalah disorok, iaitu:

#Budaya takut
#Struktur atau hierarki organisasi yang kompleks
#Halangan komunikasi
#Pudar gerak hati
#Kurang latihan dan bimbingan

Minda Proaktif
Pintu utama untuk memiliki kemahiran mengenalpasti masalah dan mencegah krisis ialah dengan melakukan anjakan paradigma untuk membina satu kerangka pemikiran yang baru yang dinamakan sebagai Minda Proaktif. Kerangka pemikiran ini dibina di atas empat teras yang utama, iaitu:

#Keghairahan menggali ilmu
#Pemikiran bersifat sistemik
#Paranoia secara sihat
#Obses secara positif

Proses untuk menghasilkan teras tersebut secara umumnya boleh dibahagikan pada tujuh langkah asas yang berikut:

1. Memintas halangan komunikasi
Tindakan yang boleh dibuat ialah dengan berusaha untuk mendapatkan maklumat dari sumber yang primer seumpama cuba mendengar sendiri sesuatu perkara atau berita. Tidak hanya berpuas hati dengan satu sumber, malahan mengambil inisiatif untuk mempelbagaikan sumber maklumat. Meluaskan pergaulan terutama dengan ganerasi yang lebih muda. Melibatkan diri dengan semua golongan dan tidak terbatas pada kelompok utama atau tertentu sahaja. Pada masa yang sama membuka minda untuk mendengar luahan rasa atau pendapat pihak luar yang tiada kaitan secara langsung.

2. Membawa perwatakan etnografer
Tindakan yang boleh dibuat ialah membebaskan diri dari perangkap pelbagai persepsi atau tanggapan awal yang bersifat sangkaan semata-mata. Setelah itu, pemerhatian dibuat dengan menggunakan pelbagai sumber dengan meletakkan sasaran untuk medapatkan sebanyak mungkin maklumat yang diperlukan. Semua maklumat direkodkan secara andal untuk memudahkan rujukan pada masa hadapan.

3. Mengamati corak dan urutan peristiwa
Tindakan yang boleh dibuat ialah memanfaatkan kelebihan gerak hati sebagai salah satu mekanisme membuat pertimbangan dan keputusan. Berwaspada apabila membuat perbandingan bagi mengelak dari terjebak dalam analogi bersifat janggal. Memfokuskan penyelesaian pada masalah yang dihadapi dan jangan sekali-kali mengambil jalan pintas dengan membuat pemadanan antara penyelesaian yang telah dimiliki dengan masalah yang bakal dihadapi.

4. Mengadun data dan maklumat
Tindakan yang boleh dibuat ialah setiap data dan maklumat yang diperolehi diadun secara bijak walaupun secara zahirnya kelihatan seperti berasingan dan tiada perkaitan antara satu sama lain. Perkongsian data dan maklumat perlu dijadikan budaya di semua peringkat secara menyeluruh. Justeru, kemahiran mengintegrasikan pemikiran merupakan salah satu prasyarat utama untuk mengadun data dan maklumat.

5. Mengambil iktibar dari kesilapan
Tindakan yang boleh dibuat ialah membezakan antara kesilapan yang melanggar prinsip dengan kesilapan yang boleh dimaafkan. Tujuannya supaya kesilapan tersebut boleh dijadikan sebagai kaedah untuk memperbaiki kemahiran dan mutu kerja yang dihasilkan. Hakikat yang sebenar ialah kita bukannya melakukan kesilapan tetapi belajar cara yang kurang tepat untuk mencapai matlamat.

6. Menggilap kemahiran bercakap dan mendengar
Tindakan yang boleh dibuat ialah menggilap kemahiran komunikasi terutama bercakap dan mendengar. Pengabaian pada mana-mana aspek komunikasi akan mengganggu kelancaran penghantaran dan penerimaan data dan maklumat. Latihan kemahiran komunikasi perlu diberikan pada semua peringkat dalam organisasi bagi mewujudkan keseragaman amalan dan tindakan.

7. Membuat penilaian secara keseluruhan
Tindakan yang boleh dibuat ialah menjadikan proses muhasabah sebagai budaya. Setiap tindakan perlu disusuli dengan proses semakan dan penilaian semula. Adalah lebih baik mengenalpasti kelemahan sendiri untuk dilakukan proses pembaikan berbanding mencari kelemahan pesaing untuk diambil kesempatan. Semakan dan penilaian perlu dilakukan secara menyeluruh iaitu bukan sekadar melihat aspek positif bahkan meliputi aspek negatif.

Kemampuan mengenalpasti masalah dan mencegah krisis akan melonjakkan diri kita beberapa langkah kehadapan untuk menjadi peneraju bidang yang diceburi. Pepatah Arab ada mengatakan “mencegah itu lebih baik dari mengubati”.

07 August 2009

Blog IftitahDengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih.

Alhamdulillah, niat untuk memulakan sebuah blog dapat direalisasikan pada hari ini. Berbeza dengan penglibatan dalam laman Facebook yang lebih menjurus pada menghubung dan mengukuhkan semula ikatan silaturrahim yang sedia terjalin. Blog ini lebih mengkhusus pada matlamat pembangunan dan peningkatan kerjaya serta kredibiliti diri. Justeru, beberapa pasak dijadikan sebagai teras utama:

· Kerelaan diri bergabung dengan sebuah organisasi yang berupaya menjalankan operasi dengan kadar pematuhan pada syariah yang tinggi dan meletakkan faktor keberkatan sebagai keutamaan. Jauh di sudut hati memahami dan menyedari cabaran dan risiko yang perlu diharungi atas pilihan bekerja di sebuah syarikat swasta berstatus sendirian berhad.

· Memanfaatkan sepenuhnya ruang dan peluang yang tersedia dalam organisasi untuk mendapat panduan dan bimbingan yang bukan sekadar bersifat teori malahan praktikal serta dilihat sebagai cerminan pada realiti kehidupan.

· Merealisasikan visi dan misi yang dibawa oleh organisasi dengan menganggapnya sebagai cabaran untuk meningkatkan potensi diri. Bersedia menggalas tugas dan amanah dalam bidang kajian, latihan atau perundingan. Menetapkan sasaran untuk menguasai kaedah menggubal metodologi kajian dan membuat analisis secara kritikal, menggubal modul bersifat model dan bernilai tambah, menyalur khidmat nasihat dalam pengurusan Islam dan kaunseling Islam serta menghasilkan karya penulisan yang bersifat semasa.

· Meningkatkan usaha untuk mengubah cabaran dalam meningkatkan potensi diri menjadi peluang. Antaranya penguasaan bahasa Inggeris terutama dalam aspek penulisan dan percakapan. Mengasah kemahiran berfikir secara multi thinking untuk menyempurnakan amanah dengan lebih cekap dan berkesan.

Medan ini akan menjadi wasilah untuk merakamkan khazanah ilmu dan pengalaman yang telah diperolehi dan juga yang akan cuba digapai. Walaupun laman bersifat peribadi, namun dibuka untuk tatapan umum atas niat “ilmu yang dimanfaatkan”. Justeru, perkongsian dan sinergi yang boleh membawa impak positif adalah dialu-alukan.

“Allahumma yassir wala tu’assir wa atmim bil khair”

Wassalam
-16 Syaaban 1430H-