21 October 2009

Strategising Human Capital Development During Global Economic CrisisPembangunan sumber manusia atau pemerkasaan modal insan adalah satu agenda yang perlu diteruskan dalam apa jua keadaan. Justeru, para majikan perlu mengaplikasikan strategi yang tepat untuk meneruskan kesinambungan agenda ini. Berikut dikemukakan beberapa strategi yang boleh dijadikan sebagai salah satu mekanisme menjayakan matlamat tersebut.

Strategi di Puncak Persaingan
· Pemerkasaan empat dimensi manusia iaitu rohani, emosi, akli dan fizikal

Bagaimana Merangsang Budaya Kerja Berprestasi Tinggi?
· Kepemimpinan
· Pengukuran
· Matlamat
· Komunikasi
· Latihan
· Kepercayaan
· Tanggungjawab

Menyemai Nilai Baru Secara Profesional
· Perkongsian
· Strategik
· Jangka Panjang
· Kualiti
· Cabaran
· Orientasi perniagaan
· Fokus Pelanggan
· Proaktif
· Fokus nilai tambah
· Tenaga kerja kreatif

Melabur Dalam Latihan Berbentuk Alternatif
· Tempoh latihan menjadi singkat
· Latihan dalaman menggantikan latihan luaran
· Tanggungjawab latihan berpindah kepada Unit Pengeluaran
· Latihan difokuskan untuk menjana impak maksima pada prestasi syarikat

Pembaziran Yang Perlu Diberi Perhatian
· Terlebih pengeluaran
· Terlebih pemprosesan
· Pemindahan
· Inventori
· Pergerakan
· Penantian
· Pengulangan kerja

Bagaimana Menguruskan Konflik Semasa Kegawatan Ekonomi?
· Menggunakan kuasa
· Menyesuaikan diri
· Mengelakkan diri
· Bertolak ansur
· Menyertai

Profil Budaya Organisasi Pasca Abad 21
· Tempatan ke arah Global
· Pengurusan ke arah Kepemimpinan
· Kelayakan ke arah Tanggungjawab
· Status asal ke arah Membangunkan Perubahan
· Pengkhususan ke arah Integrasi
· IQ ke arah EQ dan AQ
· Keangkuhan ke arah Kemanusiaan
· Kawalan ke arah Pengagihan Kuasa
· Hirarki ke arah Demokrasi
· Kerahsiaan ke arah Amanah
· Individu ke arah Kerja Berpasukan
· Otak Kiri ke arah Seluruh Otak
· Struktur ke arah Sistem
· Dalaman ke arah Luaran

Kunci Utama Mengurus Tenaga Kerja
· Memfokuskan pembangunan modal insan
· Membuat pakatan dengan rakan strategik
· Mengoptimumkan sumber manusia

Keupayaan Untuk Melaksanakan Perubahan
· Teraju Utama
· Budaya menyesuaikan diri
· Komunikasi
· Prihatin dan memahami
· Terbuka menerima maklum balas

Tujuh Langkah Menggapai Puncak Hasrat
· Perubahan kerangka pemikiran
· Pengunggulan mental
· Disiplin
· Keutuhan empat dimensi
· Kesungguhan, kesediaan, integrity, tugasan dan usaha
· Belajar dari kesalahan dan menilai semula pencapaian
· Hargai diri sendiri

Apresiasi
Jutaan apresiasi kepada tokoh-tokoh berikut di atas perkongsian ilmu dan pengalaman semasa persidangan tahunan anjuran Pembangunan Sumber Manusia Berhad, PSMB Conference 2009 bertemakan Strategising Human Capital Development During Global Economic Crisis di Sunway Pyramid Convention Centre pada 13 & 14 Oktober 2009.
¤ Dr. Ari Ginanjar Agustian
¤ Mr. Michael A Potter
¤ Datuk Jeffery Ong
¤ Mr. Innaci Dass Maria Francis
¤ Dr. Alex Ow
¤ Mr. Diederick Stoel
¤ Miss Christina Khaw
¤ Mr. Anthony Tan
¤ Prof. Dato’ Dr. Sudin Haron
¤ Mr. Heera Singh
¤ Dr. John P. Keenan
¤ Mr. Muhammad Razif bin Abdul Rahman
¤ Mr. Rubendra Emir Gnanalingam

¤ Datin Paduka Dr. Hajah Syarifah Mazlina

No comments:

Post a Comment