12 November 2009

REENGINEERING: MENGEMUDI DAN MENGURUS PERUBAHAN

Kenapa Organisasi Melakukan Reengineering?
Terdapat beberapa keadaan yang menjadi faktor pendorong untuk sesebuah organisasi melakukan reengineering. Antaranya adalah seperti berikut:
a) Organisasi yang sedang menghadapi masalah yang kronik menyebabkan prestasi merosot
b) Organisasi yang menjangka risiko sesuatu masalah akan muncul tetapi masih belum mengalami apa-apa kesukaran
c) Organisasi yang menerajui pasaran dan meletakkan matlamat untuk mengekalkan konsistensi prestasinya

Apakah Objektif Organisasi Melakukan Reengineering?
Objektif atau tujuan sesebuah organisasi melakukan reengineering bergantung pada situasi dan keadaan organisasi tersebut dan juga matlamat atau sasaran yang mahu dicapai pada masa hadapan. Secara umumnya objektif yang ditetapkan antaranya adalah seperti berikut:
a) Pengurangan kos
b) Meningkatkan keuntungan
c) Memperbaiki perkhidmatan pelanggan
d) Meningkatkan daya saing
e) Daya tindak balas pada pasaran
f) Meningkatkan kepuasan pelanggan
g) Produk yang lebih berkualiti
h) Meningkatkan jualan dan hasil
i) Memperbaiki perkongsian maklumat
j) Memperkukuhkan hubungan dengan vendor

Proses Melakukan Reengineering
Pelbagai pendekatan boleh dipilih untuk melakukan proses reengineering contohnya adalah seperti berikut:
a) Memahami aliran proses sedia ada
b) Mencabar aliran proses sedia ada
c) Menyusun dan mencipta semula proses alternatif
d) Meneliti maklumat yang diperlukan
e) Melakukan ujian kebolehsanaan proses baru yang dicipta

Faktor-Faktor Kejayaan Proses Reengineering
Faktor-faktor yang bersifat kritikal ini perlu diberikan perhatian yang sewajarnya untuk memastikan proses reengineering yang dilakukan mencapai kejayaan. Secara umumnya faktor-faktor tersebut adalah seperti berikut:
a) Komitmen dan sokongan padu daripada pengurusan atasan
b) Matlamat dan visi yang kukuh, jelas, merangsang dan boleh dicapai
c) Mestilah bertujuan meningkatkan prestasi organisasi secara keseluruhan
d) Pemilihan kaedah dan pendekatan yang bersesuaian
e) Tidak terlalu bergantung pada teknologi atau IT
f) Memanfaatkan sepenuhnya semua sumber yang ada dan tidak hanya bergantung pada sumber dalaman sahaja
g) Memiliki pasukan pelaksana yang efektif
h) Sentiasa mencabar penemuan, rumusan dan cadangan daripada setiap ahli yang terlibat
i) Pengurusan perubahan yang baik

Faktor Yang Berisiko Menghalang Kejayaan Proses Reengineering
Proses melakukan reengineering perlu mengambil kira beberapa faktor yang berisiko menghalang kejayaan proses reengineering. Antaranya adalah seperti berikut:
a) Matlamat yang tidak jelas
b) Kurang komitmen daripada pengurusan tertinggi
c) Pasukan pelaksana yang kurang efektif
d) Sikap terlalu bergantung pada teknologi dan IT
e) Penolakan pada perubahan
f) Sumber-sumber yang terhad


Wassalam: http://izhanhamidi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment